Perguntas frequentes

JA — Voedingssupplementen die legaal op de markt zijn in België zijn per definitie absoluut veilig. Deze mogen dus gerust door elke gezonde persoon elke dag ingenomen worden.

Voedingssupplementen die op de markt zijn in Europa moeten voldoen aan alle Europese regels. Voedingssupplementen die door Belgische ondernemingen aangeboden worden moeten bovendien nog voldoen aan de (strengere) Belgische wetgeving. Deze producten worden aan de Belgische Autoriteiten genotificeerd en krijgen een NUT nummer. Producten die niet aan de wetgeving voldoen krijgen dit nummer niet toegekend. Bijna alle producenten vermelden dit nummer duidelijk op de verpakking.

Dit betekent dat zowel het type van de gebruikte vitaminen en mineralen als hun gebruikte hoeveelheden per dag voldoen aan de strengste eisen van veiligheid, zoals gedefinieerd door de Belgische en Europese instanties. Bij het vastleggen van de maximale hoeveelheden werd rekening gehouden met de mogelijke inname van vitaminen en mineralen via het dieet. Deze hoeveelheden houden ook rekening met een chronische dagelijkse inname van de supplementen.

Dit betekent uiteraard niet dat multivitaminen een gezonde, evenwichtige voeding kunnen vervangen. Zij zijn een nuttige aanvulling ervan.

NEE – De gevaren die verbonden zijn met de inname door gezonde personen van voedingssupplementen zijn verwaarloosbaar. Voedingssupplementen die legaal op de markt zijn in België zijn altijd veilig gedoseerd.

De gevaren die verbonden zijn met de inname door gezonde personen van multivitaminen zijn verwaarloosbaar. Dit geldt dus in principe ook voor gezonde kinderen, vrouwen en ouderen. Zieken, ouderen onder medicatie en zwangere vrouwen doen er goed aan om dit te doen onder begeleiding van hun arts.

Experten raden af om supplementen te nemen met ijzer of koper indien er geen tekort is vastgesteld.

NAREDI schaart zich daarom achter de mening van vele experten terzake, die kan samengevat worden in de woorden van Elisabeth Ward : “(...) Multivitamin supplements are generally well tolerated and do not appear to increase the risk of mortality, cerebrovascular disease, of heart failure. The potential benefits of Multivitamin supplements likely outweigh any risk in the general population and may be particularly beneficial for older people” (Ward E, Nutrition Journal 2014, 13:7

NEE — Betwijfelbare vertrekbasis en de verkeerde conclusie. Wie een evenwichtige voeding neemt, kan toch nog steeds een tekort hebben.

Bovendien neemt slechts een zeer kleine fractie van de Belgische bevolking een evenwichtige voeding. Meer bepaald de consumptie van groenten, fruit en melkproducten is ontoereikend.

Bijgevolg zijn multivitaminen voor het grootste deel van de bevolking een zeer zinvolle aanvulling van het dieet.

Wie zegt “wie een evenwichtige voeding neemt, heeft geen tekorten” impliceert eigenlijk ook “wie geen evenwichtige voeding neemt, heeft bijna zeker tekorten”. Bijgevolg moeten we besluiten dat het grootste deel van de Belgische Bevolking een of meerdere tekorten heeft.

Dit betekent uiteraard niet dat we de bevolking niet moeten blijven aansporen om een gevarieerde en evenwichtige voeding te nemen. Dit blijft primordiaal, al is het maar om ook tot een gezonde macronutriëntenbalans te komen. Daarnaast kan het zeer voordelig zijn om ook een vitaminen- en mineralensupplement te nemen. Immers, hieraan is op zich geen enkel nadeel verbonden.

Hieronder kopieerden we enkele relevante en verontrustende conclusies uit de Belgische Nationale Voedselconsumptiepeiling 2014-2015 (gepubliceerd in 2016).
 

1. Consumptie van groenten

 • De gebruikelijke consumptie van groenten bedraagt 145 g/dag.
 • Slechts 5% van de bevolking (3-64 jaar) voldoet aan de aanbevelingen voor groenten.
 • 35% van de jonge kinderen (3-5 jaar) haalt hun leeftijdsspecifieke aanbeveling voor groenten.

2. Consumptie van fruit

 • De gebruikelijke consumptie van fruit bedraagt 1 stuk fruit per dag (110 g).
 • Slechts 9% van de bevolking (3-64 jaar) voldoet hiermee aan de aanbeveling.
 • Twee op drie (64%) jonge kinderen (3-5 jaar) halen wel de richtlijn voor fruit.

NEE — Een gevaarlijke bewering.

De kans op deficiënties is nog zeer groot, voor de hele populatie. Dit is duidelijk aangetoond in recente studies.

NEE – Voedingssupplementen die legaal op de markt zijn in België zijn per definitie absoluut veilig.

Het is wel aangeraden om na te kijken of het gaat om in België of Europa geproduceerde producten.

 1. Voedingssupplementen worden momenteel via verschillende kanalen verkocht in België. Op basis van marktonderzoek wordt geschat dat 75% van de verkoop gaat via apotheken, de rest via dieetwinkels en retailers. Van de totale verkoop gaat naar schatting 15% via internet. Hierin spelen ook de vele internet apotheken een grote rol.
   
 2. Waar je een supplement koopt maakt eigenlijk geen verschil uit qua veiligheid van de supplementen. Wat telt, is dat de producten moeten voldoen aan de Europese wetgeving. En als ze verkocht worden door een Belgisch bedrijf, moeten ze voldoen aan de Belgische wetgeving. In beide gevallen zijn deze producten als 100% veilig te beschouwen, als je natuurlijk de richtlijnen op de verpakking of op de bijsluiter respecteert.
   
 3. Het is natuurlijk mogelijk dat niet-reglementaire producten toch verkrijgbaar zijn voor de Belgische consument. Enkele aandachtspunten:  
 • Kijk na of het NUT nummer vermeld is op de verpakking. Dit is een garantie voor reglementaire samenstelling en dosering.
 • Let op de % RI waarde op het label. Deze waarden mogen bepaalde waarden niet overschrijden.
 • Wees voorzichtig met producten die een niet-Europees label dragen. 
 • Wees voorzichtig met webshops die geen thuisbasis hebben in Europa.
 • Koop enkel producten met een verpakking in een taal die je volledig begrijpt en lees de verpakking aandachtig.

NEE – Hoewel er interacties bekend zijn tussen vitaminen en mineralen en geneesmiddelen, zijn deze nooit ‘gevaarlijk’ voor de in voedingssupplementen toegelaten doseringen. Voedingssupplementen die legaal op de markt zijn in België zijn altijd veilig gedoseerd.

Interacties tussen voeding/voedingsuppletie en geneesmiddelen (op voorschrift en OTC) doen zich doen zich in beide richtingen voor: de inname van bepaalde medicijnen kan een negatief effect hebben op de nutriëntenstatus, en het gebruik van sommige supplementen kan een impact hebben op opname/metabolisatie/excretie van medicatie.

Enkele bekende voorbeelden van nutriëntendepletie door medicatie:

 • statines (cholesterolverlagers) kunnen te lage coenzyme Q10-niveau’s in het lichaam veroorzaken
 • diuretica (‘plaspillen’) kunnen hypokaliëmie veroorzaken
 • maagzuurremmers kunnen tekorten veroorzaken aan vitamine B12, calcium, magnesium, en andere nutriënten
 • anti-epileptica kunnen leiden tot een vitamine D-tekort

Voedingssupplementen met vitaminen of mineralen kunnen de werkzaamheid van geneesmiddelen verhogen of verlagen. Dit is ondermeer het geval voor de welbekende interakties tussen vitamine K en anticoagulantia, en bepaalde plantenextracten en anticoagulantia. Echter, geen enkele van deze interacties kan als ‘gevaarlijk’ beschouwd worden bij het gebruik van de ‘veilige’ doseringen. Voor vele voedingssupplementen zijn bovendien waarschuwingen vermeld op de verpakking, zodat de consument zélf het risico kan beperken.

NAREDI adviseert om, bij gelijktijdig gebruik van supplementen en geneesmiddelen, en zeker bij het gebruik van geneesmiddelen met een smal therapeutisch venster of het ondergaan van een chirurgische ingreep, te overleggen met uw arts of gezondheidsprofessional.

NIET RELEVANT — Een overbodige bewering.

Voedingssupplementen die legaal op de markt zijn in België zijn per definitie absoluut veilig en hun neveneffecten zijn ongevaarlijk.

Uiteraard kunnen supplementen, net zoals ieder voedingsmiddel, bij bepaalde mensen aanleiding geven tot allergische reacties. Om dit risico tot een minimum te reduceren staan er duidelijke aanduidingen en verwittigingen op de verpakking.

De wetgever zal hierin ook bijdragen door aangepaste, strenge reglementering op maximale gehaltes van vitaminen of mineralen, toegelaten plantenbereidingen of beperkingen op nieuwe voedingsmiddelen. Ook de additieven die mogen gebruikt worden zijn strak afgelijnd. Een deel van de wetgeving wordt op Europees vlak geformuleerd (cf. EFSA), voor andere domeinen worden nationale limieten opgelegd, gebaseerd op opinies van expertencomités. Steeds volgens het principe: safety first!

Iedere onderneming moet tevens in het kader van zijn kwaliteitssysteem klachten registreren. Dit zal helpen om zeldzame en minder zeldzame neveneffecten of gevoeligheden beter in kaart te brengen. Ook zeldzame interacties met geneesmiddelen kunnen daarin gerapporteerd worden (cf. BCFI lijsten). 

Ook in België bestaat een ‘Meldpunt’ en ‘Meldingsplicht’ voor mogelijke gevaren voor de gezondheid: KB 12/12/2003 art 8 bepaalt: “Elke exploitant stelt het Agentschap onverwijld in kennis als hij van mening is of redenen heeft om aan te nemen dat een door hem ingevoerd, geproduceerd, gekweekt, geteeld, verwerkt, vervaardigd of gedistribueerd product schadelijk kan zijn voor de gezondheid van mens, dier of plant”. In deze tekst is ‘Agentschap’ het FAVV (www.favv.be).

In elk geval valt op bij analyse van de neergelegde klachten in die landen dat er eigenlijk zeer weinig klachten zijn (in verhouding met de totale consumptie) en dat de klachten zelden of nooit levensbedreigend zijn

Não encontrou a sua pergunta ou resposta?

Faça a sua pergunta

Fique ligado

Atualize a sua caixa de entrada e faça o login para as últimas notícias Physalis. Mantenha-se informado sobre os produtos novos, inspiração, dicas e truques, receitas, etc. Max. 1 newsletter por mês.

Porquê o seu aniversário?